Góry wysokie, co im z Wami walczyć każe?

Góry wysokie, co im z Wami walczyć każe? Ryzyko, śmierć, te są zawsze tutaj w parze… Trudno o tym pisać w kategoriach marketingowych, w kategoriach sukcesu, czy z czysto sportowego punktu widzenia… Po raz kolejny Polacy zapisali się złotymi zgłoskami w historii światowego himalaizmu. Niestety, po raz kolejny swoje wielkie sukcesy okupili najwyższą …