Komu przeszkadzają zapasy?

olympic_wrestling.jpg.size.xxlarge.promoŚwiatem sportu wstrząsnęła dziś informacja decyzji Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który rekomendował członkom MKOl, aby na wrześniowej sesji tej organizacji w Buenos Aires wykreślić z listy dyscyplin olimpijskich zapasy. Trudno wyobrazić sobie bardziej kuriozalną i pozbawioną wszelkich podstaw decyzję. Zapasy to przecież od czasów starożytnych jeden z symboli rywalizacji olimpijskiej.

 

Jeszcze bardziej kuriozalna jest lista dyscyplin, które mogą zapasy w 2020 roku zastąpić: baseball, softball, squash, sporty wrotkarskie, wakeboarding, wushu, a także wspinaczka sportowa. W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie postawione w tytule – o co tu chodzi? Decyzja Komitetu Wykonawczego jest tym dziwna, że mówimy o dyscyplinie bardzo mocno osadzonej w sporcie akademickim w Stanach Zjednoczonych. Nie jest tajemnicą, że USA ma w MKOl bardzo silne lobby, co skutkuje włączaniem do programu olimpijskiego typowo północnoamerykańskich dyscyplin. W przypadku zapasów stało się jednak odwrotnie i trudno zgadnąć, co było przyczyną tej decyzji.

Sporty olimpijskie nie mają łatwo. „Być albo nie być” coraz większej liczby dyscyplin zależy od tego, jak dana rywalizacja wypada w TV. Z tego też powodu zmienia się reguły gry, ponieważ ktoś uznał, że tak będzie „ciekawiej” i „bardziej czytelnie” dla widza. Ofiarą padły także zapasy. Kiedyś dość czytelna dyscyplina sportu została „uatrakcyjniona” w sposób, który w mojej ocenie wypacza sens sportowej rywalizacji. Klinicznym przykładem jest tu sposób rozgrywania dogrywki, której wynik najczęściej jest kwestią losową. O ile jeszcze w „klasyku” nic nie jest przesądzone i zawodnik „z dołu” ma szansę się obronić, o tyle w stylu wolnym sposób, w jaki rozpoczyna się  dogrywka (osoba która wygrała losowanie zapina klamrę za nogę) sprawia, że przeciwnik nie ma prawa zwyciężyć. Nie liczą się umiejętności, to czysta loteria.

Ktoś może powiedzieć, że lepszy zawsze wygra przed upływem regulaminowego czasu walki. Ale tu też „uatrakcyjniono” widowisko, wprowadzając dwie niezależne rundy. Jeśli więc jeden zawodnik wygra pierwszą rundę 5:0, a drugą przegra 0:2, to mamy dogrywkę, ponieważ w rundach wynik brzmi 1:1. I nie jest ważne, że w przekroju całej walki wykonał więcej technik punktowanych i był zawodnikiem lepszym. Czy to rzeczywiście uatrakcyjnia widowisko?

Telewizja płaci, telewizja wymaga. Na tym blogu ten wątek będę poruszał jeszcze niejednokrotnie. Nie da się jednak nie zauważyć, że w wielu przypadkach odbywa się to ze szkodą dla dyscypliny.

A co z tymi zapasami? Nigdzie się nie wybierają. Jak z naszym Orłem na koszulkach – we wrześniu Jacques Rogge oznajmi, że to były tylko plotki, lub w najgorszym wypadku nieprzemyślane sugestie niektórych członków Komitetu Wykonawczego.

Na deser, przeżyjmy to jeszcze raz :)

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: page()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: dig this()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: Get More Info()

 • Pingback: this page()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: click here now()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: useful link()

 • Pingback: useful link()

 • Pingback: Related Site()

 • Pingback: go now()

 • Pingback: why not try this out()

 • Pingback: more information()

 • Pingback: advice()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: additional reading()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: check my source()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: niagen()

 • Pingback: niagen reviews()

 • Pingback: niagen reviews()

 • Pingback: niagen()

 • Pingback: niagen review()

 • Pingback: source()

 • Pingback: midogen review()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: midogen()

 • Pingback: midogen()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: pop over to these guys()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres gayrimenkul()

 • Pingback: feres inşaat()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: learn this here now()

 • Pingback: see this()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: Get More Information()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: click for more info()

 • Pingback: check it out()

 • Pingback: visit()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: more info here()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: news()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: information()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: information()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: visit them()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: Niagen reviews()

 • Pingback: probiotics america()

 • Pingback: medicare supplement plan g vs plan f()

 • Pingback: Extra resources()

 • Pingback: important link()

 • Pingback: look at here now()

 • Pingback: a knockout post()

 • Pingback: click to read()

 • Pingback: Going Here()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: visit site()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: next()

 • Pingback: post()

 • Pingback: ebook()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: link()

 • Pingback: website()

 • Pingback: info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: why not try here()

 • Pingback: here are the findings()

 • Pingback: her explanation()

 • Pingback: you can look here()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: check my site()

 • Pingback: hosting24 coupon()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: more about this()

 • Pingback: home page()

 • Pingback: keep reading()

 • Pingback: read this post here()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: look at this web-site()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: exceptional()

 • Pingback: best information()

 • Pingback: new article()

 • Pingback: important()

 • Pingback: find now()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: niagen()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: url()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: source()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read article()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: acne()

 • Pingback: is aloe vera good for your face()

 • Pingback: is aloe vera good for your face()

 • Pingback: aloe vera for acne()

 • Pingback: acne()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: navigate to this website()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: check here()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: click here now()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: how to get bigger boobs naturally fast()

 • Pingback: see it here()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: click to read more()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: this website()

 • Pingback: how to get bigger boobs()

 • Pingback: how to get bigger boobs naturally()

 • Pingback: see here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: sperrys outlet houston()

 • Pingback: midogen reviews()

 • Pingback: explanation()

 • Pingback: try this web-site()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: their explanation()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: this website()

 • Pingback: quality article()

 • Pingback: insight()

 • Pingback: where to look()

 • Pingback: what to do()

 • Pingback: continue reading()

 • Pingback: figure out()

 • Pingback: find()

 • Pingback: important()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: Free makeup samples 2016 - Give Her Makeup()

 • Pingback: learn now()

 • Pingback: best news()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: best value()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: Clicking Here()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: more news()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: Learn More()

 • Pingback: you could try here()

 • Pingback: you could check here()

 • Pingback: check that()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: their explanation()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: about()

 • Pingback: how to()

 • Pingback: news()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: see post()

 • Pingback: content()

 • Pingback: pop over to this website()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: Discover More()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: navigate to these guys()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: Click Here()

 • Pingback: interserver coupon()

 • Pingback: interserver coupon()

 • Pingback: rocky mount()

 • Pingback: water slides()

 • Pingback: hotels in burlington nc()

 • Pingback: pickleball ball()

 • Pingback: Double glazing window()

 • Pingback: What is a 403b retirement plan()

 • Pingback: garcinia cambogia extract does it work()

 • Pingback: What is the use of coconut oil()

 • Pingback: Skydiving NYC()