Polacy pokochali PPV?

golota_saleta_hala650Czas posypać głowę popiołem.

Gala Polsat Boxing Night, której walką wieczoru było starcie Andrzeja Gołoty z Przemysławem Saletą, okazała się sukcesem sportowym, a także organizacyjnym. Dostęp do transmisji w usłudze PPV wykupiło ponad 120 tysięcy widzów.

Nie ukrywam, że wynik ten jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Osobiście prognozowałem całkowitą klapę i sprzedaż na poziomie 10 000. Najwidoczniej nie doceniłem potencjału głównych aktorów sobotniego widowiska, w szczególności emocji, jakie wciąż wśród polskich kibiców wywołuje Andrzej Gołota. Gala Polsatu okazała się ogromnym sukcesem finansowym, więc tylko kwestią czasu jest kolejna gala transmitowana w systemie PPV.

Najbliższą imprezą w PPV będzie czerwcowa gala KSW 23, na której po raz kolejny zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego. W kontekście zaskakującego wyniku Polsatu trudno przewidzieć, jaki poziom sprzedaży osiągną właściciele Federacji. Wydaje się, że 100 000 to minimum, a 150 000 wcale nie musi być poziomem nieosiągalnym. Przewagą Konfrontacji Sztuk Walki jest większa dostępność relacji – KSW 20 można było zamawiać we wszystkich największych sieciach kablowych i platformach cyfrowych, podczas gdy Polsat Boxing Night transmitowana była jedynie w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli. Potencjalna grupa odbiorców jest więc znacznie, znacznie większa.

Dużo zależy też od ceny. KSW 20 sprzedawana była za 30 zł, ale gala z udziałem Gołoty i Salety pokazała, że kwota 40 zł  nie przestraszyła kibiców. Jeśli są oni gotowi tyle zapłacić kto wie, czy włodarze KSW nie spróbują sięgnąć głębiej do kieszeni widzów? Kluczem do rozwiązania tego równania jest odpowiednie wyważenie wartości marketingowej głównych aktorów widowiska: czy Pudzianowski jest równie mocnym magnesem, co Gołota? Czy tak samo mocno rozpala wyobraźnię kibiców i budzi tak ogromne emocje? Wyniki oglądalności gal z udziałem Mariusza w otwartym paśmie pozwalają sądzić, że tak, choć uczciwie trzeba przyznać, że ex strongman nigdy nie będzie tak kochany przez Polaków, jak Andrzej Gołota.

A co przyszykuje dla nas Polsat? Od momentu opublikowania danych o 120 tysiącach PPV wiele osób zaczęło się zastanawiać, co dalej. Dość często pojawia się pomysł z „zaległą” walką Szpilka – Zimnoch, choć nie wydaje mi się, aby była to walka która ponownie przyciągnęłaby przed telewizory dziesiątki tysięcy widzów. I gdy zastanawiałem się, z kim na kolejnej gali Polsatu mógłby się zmierzyć Tomasz Adamek, z pomocą przyszedł Mateusz Borek:


Nie trudno sobie wyobrazić, że Szpilka niebawem odpowie na łamach prasy w swoim stylu. Zacznie się medialna przepychanka, która stanie się doskonałym gruntem pod kolejną wielką walkę transmitowaną oczywiście w systemie PPV.
Młody vs. stary.
Zły vs. dobry.

Zestawienie idealne.

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: page()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: read this article()

 • Pingback: dig this()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: Get More Info()

 • Pingback: this page()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: navigate to this website()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: useful link()

 • Pingback: useful link()

 • Pingback: Related Site()

 • Pingback: why not try this out()

 • Pingback: more information()

 • Pingback: advice()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: additional reading()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: check my source()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: niagen reviews()

 • Pingback: niagen review()

 • Pingback: niagen reviews()

 • Pingback: niagen review()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: source()

 • Pingback: midogen review()

 • Pingback: midogen review()

 • Pingback: midogen()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: pop over to these guys()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres inşaat()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: learn this here now()

 • Pingback: see this()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: Get More Information()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: click for more info()

 • Pingback: check it out()

 • Pingback: visit()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: more info here()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: news()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: information()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: information()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: visit them()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: nutrisystem discount codes()

 • Pingback: Niagen reviews()

 • Pingback: probiotics america reviews()

 • Pingback: Medicare supplement plan g()

 • Pingback: Extra resources()

 • Pingback: important link()

 • Pingback: look at here now()

 • Pingback: a knockout post()

 • Pingback: click to read()

 • Pingback: Going Here()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: visit site()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: next()

 • Pingback: post()

 • Pingback: ebook()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: link()

 • Pingback: news()

 • Pingback: website()

 • Pingback: info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: informative post()

 • Pingback: why not try here()

 • Pingback: here are the findings()

 • Pingback: you can look here()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: check my site()

 • Pingback: hosting24 coupon()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: more about this()

 • Pingback: home page()

 • Pingback: keep reading()

 • Pingback: read this post here()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: look at this web-site()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: exceptional()

 • Pingback: best information()

 • Pingback: new article()

 • Pingback: important()

 • Pingback: news()

 • Pingback: find now()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: niagen()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: source()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read article()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: more info()

 • Pingback: aloe vera for acne skin()

 • Pingback: aloe vera for acne scars()

 • Pingback: aloe vera moisturizer()

 • Pingback: how to make aloe vera gel()

 • Pingback: acne skin()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: navigate to this website()

 • Pingback: this page()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: check here()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: click here now()

 • Pingback: read this article()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: how to get bigger boobs without surgery()

 • Pingback: see it here()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: click to read more()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: this website()

 • Pingback: how to get bigger boobs naturally()

 • Pingback: how to get bigger boobs()

 • Pingback: see here()

 • Pingback: Get More Info()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: sperrys kohls()

 • Pingback: midogen supplements()

 • Pingback: discover this info here()

 • Pingback: explanation()

 • Pingback: try this web-site()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: you could look here()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: their explanation()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: quality article()

 • Pingback: quality article()

 • Pingback: insight()

 • Pingback: where to look()

 • Pingback: what to do()

 • Pingback: continue reading()

 • Pingback: figure out()

 • Pingback: find()

 • Pingback: important()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: Free makeup products, samples & more - Give Her Makeup()

 • Pingback: learn now()

 • Pingback: best news()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: best value()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: Clicking Here()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: more news()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: important source()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: Learn More()

 • Pingback: you could try here()

 • Pingback: check that()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: their explanation()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: about()

 • Pingback: how to()

 • Pingback: news()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: see post()

 • Pingback: content()

 • Pingback: pop over to this website()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: Discover More()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: navigate to these guys()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: interserver promo code()

 • Pingback: interserver coupon()

 • Pingback: hotels rocky mount()

 • Pingback: commercial water slides()

 • Pingback: hotels burlington nc()

 • Pingback: pickleball paddles()

 • Pingback: Double glazing window()

 • Pingback: 403b plan()

 • Pingback: garcinia cambogia extract does it work()

 • Pingback: What is the use of coconut oil()

 • Pingback: skydiving long island()