Szybka reakcja w Poznaniu

981970_10151424059912061_1743088755_oNie minęła doba, a zarówno na stronie oficjalnej poznańskiego klubu, jak i oficjalnym fanpage na Facbooku zdjęcia Szymona Pawłowskiego zostały zmienione. Zamiast zawadiackiej pozycji z rękoma zasłaniającymi logotyp głównego sponsora, pojawiły się inne, na których logotyp STS jest już dobrze widoczny.

Co ciekawe – zdjęcie które możecie zobaczyć w moim poprzednim wpisie wyparowało. Zostało usunięte zarówno z galerii na klubowej stronie, jak i tej na portalu Zuckerberga. Chyba niepotrzebnie, bo poza wszystkim – to wciąż było fajne zdjęcie 😉

Podobnie było w Warszawie pół roku temu, gdy pierwsze zdjęcia Wladimera Dwaliszwilego zostały po kilku godzinach podmienione na „właściwe”.  Po raz kolejny pozostaje mieć nadzieję, że tym razem wnioski zostaną wyciągnięte.

fot. Adam Ciereszko / lechpoznan.pl 

 

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: page()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: read this article()

 • Pingback: dig this()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: Get More Info()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: navigate to this website()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: navigate to this site()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here for info()

 • Pingback: Full Article()

 • Pingback: pop over here()

 • Pingback: useful link()

 • Pingback: Related Site()

 • Pingback: go now()

 • Pingback: why not try this out()

 • Pingback: more information()

 • Pingback: advice()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: additional reading()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: check my source()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: niagen review()

 • Pingback: source()

 • Pingback: source()

 • Pingback: niagen review()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: midogen reviews()

 • Pingback: source()

 • Pingback: midogen review()

 • Pingback: midogen review()

 • Pingback: midogen()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: great post to read()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: pop over to these guys()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: feres gayrimenkul()

 • Pingback: feres inşaat()

 • Pingback: feres()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: directory()

 • Pingback: learn this here now()

 • Pingback: see this()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: Get More Information()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: click for more info()

 • Pingback: check it out()

 • Pingback: visit()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: more info here()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: his explanation()

 • Pingback: check this link right here now()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: this content()

 • Pingback: check over here()

 • Pingback: weblink()

 • Pingback: his comment is here()

 • Pingback: navigate here()

 • Pingback: this contact form()

 • Pingback: Check This Out()

 • Pingback: have a peek here()

 • Pingback: Source()

 • Pingback: have a peek at this web-site()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: news()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: information()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: information()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: visit them()

 • Pingback: webpage()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: nutrisystem turboshake()

 • Pingback: Niagen reviews()

 • Pingback: probiotics america review()

 • Pingback: Medicare supplement plan g()

 • Pingback: Extra resources()

 • Pingback: important link()

 • Pingback: look at here now()

 • Pingback: a knockout post()

 • Pingback: click to read()

 • Pingback: Going Here()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: visit site()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: next()

 • Pingback: post()

 • Pingback: ebook()

 • Pingback: best source()

 • Pingback: link()

 • Pingback: news()

 • Pingback: website()

 • Pingback: info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: informative post()

 • Pingback: why not try here()

 • Pingback: here are the findings()

 • Pingback: her explanation()

 • Pingback: you can look here()

 • Pingback: click reference()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: check my site()

 • Pingback: hosting24 coupon()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: more about this()

 • Pingback: home page()

 • Pingback: keep reading()

 • Pingback: read this post here()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: look at this web-site()

 • Pingback: see this here()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: exceptional()

 • Pingback: best information()

 • Pingback: new article()

 • Pingback: important()

 • Pingback: news()

 • Pingback: find now()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: buy niagen()

 • Pingback: url()

 • Pingback: news()

 • Pingback: important()

 • Pingback: source()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read article()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: more info()

 • Pingback: is aloe vera good for acne()

 • Pingback: aloe vera moisturizer()

 • Pingback: does honey help acne()

 • Pingback: acne skin()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: what is new()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: have a peek at these guys()

 • Pingback: news()

 • Pingback: navigate to this website()

 • Pingback: this page()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: check here()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: click here now()

 • Pingback: read this article()

 • Pingback: Bonuses()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: how to get bigger boobs()

 • Pingback: see it here()

 • Pingback: find more info()

 • Pingback: click to read more()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: this website()

 • Pingback: how to get bigger boobs naturally fast()

 • Pingback: how to get bigger boobs()

 • Pingback: see here()

 • Pingback: Get More Info()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: get redirected here()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: click site()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: check my blog()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: sperrys tan()

 • Pingback: midogen uk()

 • Pingback: discover this info here()

 • Pingback: explanation()

 • Pingback: try this web-site()

 • Pingback: you could look here()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: browse this site()

 • Pingback: find this()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: Homepage()

 • Pingback: their explanation()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: More about the author()

 • Pingback: my review here()

 • Pingback: quality article()

 • Pingback: quality article()

 • Pingback: insight()

 • Pingback: where to look()

 • Pingback: what to do()

 • Pingback: continue reading()

 • Pingback: figure out()

 • Pingback: find()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: givehermakeup.com()

 • Pingback: learn now()

 • Pingback: best news()

 • Pingback: new source()

 • Pingback: best value()

 • Pingback: More hints()

 • Pingback: Clicking Here()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: official site()

 • Pingback: more news()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: important source()

 • Pingback: official statement()

 • Pingback: Get the facts()

 • Pingback: Learn More()

 • Pingback: you could try here()

 • Pingback: you could check here()

 • Pingback: check that()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: her latest blog()

 • Pingback: Visit Website()

 • Pingback: why not find out more()

 • Pingback: view publisher site()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: i thought about this()

 • Pingback: my response()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: imp source()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: about()

 • Pingback: how to()

 • Pingback: news()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: best info()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: look here()

 • Pingback: see post()

 • Pingback: content()

 • Pingback: pop over to this website()

 • Pingback: click resources()

 • Pingback: Continued()

 • Pingback: More Bonuses()

 • Pingback: hop over to this website()

 • Pingback: additional hints()

 • Pingback: navigate to these guys()

 • Pingback: you can try this out()

 • Pingback: check these guys out()

 • Pingback: look at this site()

 • Pingback: why not try these out()

 • Pingback: original site()

 • Pingback: a fantastic read()

 • Pingback: my company()

 • Pingback: useful reference()

 • Pingback: new website()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: Read More()

 • Pingback: interserver coupon()

 • Pingback: hotels rocky mount nc()

 • Pingback: water slides()

 • Pingback: burlington nc()

 • Pingback: pickleball paddles()

 • Pingback: Double glazing window()

 • Pingback: Why establish a 403b plan()

 • Pingback: where can i get garcinia cambogia extract()

 • Pingback: How can you use coconut oil()

 • Pingback: skydiving long island()